3,3 millionar i grasrotandelar til Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Lokale lag og organisasjonar i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande fekk i fjor over tre millionar kroner i grasrotandelar frå Norsk Tipping.

- Stadig fleire knyter seg til Grasrotandelen, fortel Anne Helseth i Norsk Tipping  Foto: Norsk Tipping

Nyhende

Grasrotandelen er ei ordning der Norsk Tipping sine kundar sjølve er med på å bestemme kven som skal ta imot delar av overskotet til selskapet.