Stor aktivitet i historielaget i 2019

Godt frammøte: Ulstein Historielag har lagt eit godt år bak seg, og konkluderte under årsmøtet tysdag med at 2019 var eit svært godt år – med mykje aktivitet. Her orienterer leiar i historielaget, John Osnes, om ei vedtektsendring som etter at den blei vedtatt samrøystes førte til at Aksel Hauge (midten til venstre) blei utnemnt til laget sin første æresmedlem. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll. 

Nyhende

Det var godt frammøte under Ulstein Historielag sitt årsmøte tysdag.