Dobbeltrøysta gjorde utslaget

Sundgotmarka barnehage.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Medan Fellesrådet var samde om kvar Ulstein kommune bør byggje barnehage, var dei ikkje like samde i Levekårsutvalet.