Hasundgot IL føler seg forbigått i saka om plassering av ny kommunal barnehage: – Veldig skuffande

Barnehage og fotballhall i eitt: Her ser ein ei skisse utarbeidd av Sporstøl Arkitekter AS, på oppdrag frå Hasundgot IL. Den viser korleis ein tenkt kan byggje fotballhall og barnehage i eitt, med klart definerte areal kring dei ulike funksjonane. I tillegg vil det med ei slik løysing bli godt med nye parkeringsplassar.   Foto: Skisse/Sporstøl Arkitekter.

Nyhende

Styret i Hasundgot IL blei svært overraska då sakspapira kring val av tomt for plassering av ny kommunal barnehage blei offentleggjorde. Der var ikkje deira eiga skisse og innspel lagt ved.