Kommunestyremøte i Ulstein:

Saka om plassering av ny kommunal barnehage blei utsett

Ordførar Knut Erik Engh (Frp) tok eit oppgjer med det han meiner har blitt eit uheldig debattklima rundt saka.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Torsdag var saka om tomteval for plassering av ein ny kommunal barnehage oppe til handsaming i Ulstein kommunestyre.