Kommunestyret gjekk inn for å løyve midlar til utbetring av taket på Bjørndals Minde:

- Eit lite bidrag til ei stor sak

Styretrio: Her er tre av dei som sit i styret i Bjørndalfondet. Bildet blei tatt etter eit intervju med lokalavisa i desember. Frå venstre ser ein John Georg Larsen, Leiv Bjørndal og Frode Rødven.   Foto: Arkiv/Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Behovet for å utbetre taket på det tidlegare realskule- og bibliotekbygget Bjørndals Minde er presserande. Torsdag vedtok kommunestyret å løyve 100.000 kroner til arbeidet.