Senterpartiet: – Ferjefylka er underfinansierte

Etter at det vart klart at ferjeprisane auka etter nyttår har det ført til store protestar lokalt. No blir ferjeopprøret gjenstand for stortingshøyring.  Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Nyhende

Auka ferjeprisar har ført til store protestar i kystfylka. Tysdag blir det stortingshøyring om ferjeprisane.