Bør Hareid kommune leige inn konsulentar?

Måndag skal Hareid formannskap ta stilling til om kommunen skal leige inn eksterne konsulentar for å greie ut om kommunen bør opprette eit kommunalt eigedomsføretak.

Kva vil Hareid formannskap gjere? Vil dei leige inn eksterne aktørar for å greie ut om kommunen skal opprette eit kommunalt eigedomsselskap?  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

I desember 2019 vedtok kommunestyret to vedtak som no står imot kvarandre. Det eine var at dei ønskjer å kutte i konsulenttenestene, men heller byggje opp kompetanse internt.