Mekling i Øvrelidsaka førte ikkje fram

  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Ulstein kommune og dei fem Øvrelidsøskena klarte ikkje å bli samde om eit forlik.