Yvestoding og stode

Stode i gamle dagar.  Foto: Jean François de Troy, rundt 1728

Nyhende

Det har gått ein debatt på facebook om kor vidt EI STODE er eit kjent ord i tydinga ”uformelt, festleg treff”, som er Norleif Holstad si tolking av ordet i ”Ord og uttrykk frå Hareid”.