Raffelneset

– Isoporen dansa og plasten flaug

Måndag vart Nina Renate Røyset vitne til at massane frå gamle Coop-ei vart dumpa i fjøresteinane på Raffelneset.

Raffelneset: Brekke og Kleppe bruker eit område ved Ulmatec til å sortere ut armeringsjarnet dei skal bruke. 

Nyhende

– Isoporen dansa, plasten flaug og det stakk rør og armeringsjarn opp frå massen, skildrar ho synet som møtte henne.