30 menn og 1 kvinne vil bli vaktmeister

Ulstein kommune har fått inn 31 søknader på vaktmeisterjobb.  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Det kom inn 31 søknader på jobben som vaktmeister i Ulstein Eigedomsselskap KF. Det var 30 menn og 1 kvinne som ønskte jobben. I ettertid har ein av kandidatane trekt seg. To er unnateke offentleg innsynsrett.