Vil springe 12.000 kilometer på ei veke

Stipendiat: Maria Espelid (til venstre) og Anna Sundt er begge global-stipendiatar ved Sunnmøre Folkehøgskule og medarrangørar for Globalløpet. Her frå tur til Tanzania. Foto: Privat. 

Nyhende

Som følgje av koronapandemien er Sunnmøre Folkehøgskule stengt og elevane har reist heim. Dermed kunne ein ikkje gjennomføre det årlege Globalløpet som planlagt, men løp vart det uansett.

Vil springe til Ilula

Maria Espelid er stipendiat på linja Global Safari og fortel at ein naturleg nok måtte gå vekk frå det vanlege gateløpet i Ulsteinvik sentrum.

– Vi fann også ut at det ville vere vanskeleg å lage eit rundeløp der folk skulle springe i ein time. Opplegget vart litt amputert og då var det nokon som kom med ideen om at vi kunne prøve å springe til Ilula. Det er 12.000 kilometer. Vi byrja å rekne på det og fann ut at dersom alle elevane på Sunnmøre Folkehøgskule skulle springe, så blei det ca. 10 mil på kvar.

Espelid fortel at ein difor har lagt opp til at alle som vil kan delta. Ein har også utvida tidshorisonten til ei veke og søndag gjekk startskotet for årets Globalløp.

– Det er eit veldig ambisiøst mål, men vi er godt i gang. Det verkar som at folk er engasjerte og det vart ei fin løysing no når vi må vere heime, fortel Espelid.

Globalløpet: Slik ser det vanlegvis ut under Globalløpet i Ulsteinvik, men i år måtte Sunnmøre Folkehøgskule gjere ting annleis som følgje av koronapandemien.  

Sender direkte heile veka

To gongar kvar dag blir det gjennomført direktesendingar på Sunnmøre Folkehøgskule sine facebooksider, slik at ein heile vegen kan halde seg oppdaterte på korleis det går med Globalløpsveka.

– Vi har ein Ilula Love-komité og har også laga ein redaksjonskomité med programleiarar, folk som intervjuar og ein korrespondent i Afrika, samt at vi har snakka med folk vi kjenner i Tanzania og Sør-Afrika. Målet er to direktesendingar kvar dag, der vi kjem på oppdateringar frå løpet, om kor langt vi har kome og kor mykje vi har samla inn, i tillegg til nokre morosame innslag, slik at vi skal halde motivasjonen oppe, seier stipendiaten.

Globalløpet brukar å vere siste innspurten i Sunnmøre Folkehøgskule sin innsamlingsaksjon for Ilula.

– Dei som skal springe samlar inn sponsorar, til dømes familie og vener, som sponsar per kilometer ein spring eller kan sponse med eit fast beløp. Vi har også ein Vipps-konto der alle som vil støtte prosjektet generelt kan Vippse til. Vanlegvis samlar ein inn nesten ein halv million kroner under Globalløpet og det er difor vår viktigaste innsamlingsdag i løpet av året, fortel Espelid.

Støttar prosjekt i Tanzania

Dei innsamla midlane går til Ilula KFUK.

– Dei er vår "Stop Poverty"-partnar i Tanzania. Vi støttar fire ulike prosjekt, der vår siste storsatsing er at vi har kjøpt ei tomt i Ilula der det står eit gamalt skulebygg. Målet er å bygge ein ny folkehøgskule, kanskje ikkje heilt slik vi tenkjer om ein folkehøgskule, men eit såkalla "empowerment center" der ungdomar kan kome og lære seg nye og viktige ting om menneskerettar, mikrofinans og ting som ikkje er sjølvsagt at ein får lære i Ilula.

Maria Espelid legg til at skulen også støttar "Young Mothers". Det er ei gruppe der unge ugifte kvinner som har fått barn utanfor ekteskapet får kome og skape eit nytt og betre liv for seg sjølv og barna sine.

– Desse kvinnene blir ofte utstøytte frå familiane sine dersom dei får uekte barn i ung alder, forklarar Espelid.

Kvart år reiser elevane på linja Global Safari til Tanzania og då får dei sjølv sjå kva dei innsamla pengane går til.

Espelid fortel at ein ikkje har sett noko mål om kor mykje ein skal samle inn denne gongen, anna enn at ein håpar å nå målet om å springe så langt som avstanden frå Ulsteinvik til Ilula.

– Det var vanskeleg å sjå føre seg korleis dette ville gå samanlikna med eit vanleg Globalløp, men det hadde vore veldig gøy om vi kunne klare å samle inn noko i nærleiken av det vi gjer vanlegvis, fortel ho.