Ei mellombels løysing for fotballhallen kostar 90 000 kr

Fotballhall: Det er uvisst når den permanente løysing for vatn og kloakk er ferdig, truleg ved utgangen av året. Spørsmålet er om Hareid bør betale rundt 90 000 kr for ei mellombels løysing. 

Nyhende

Tidlegare i vår kom det fram at det i prosjektet for fotballhallen i Hareid ikkje er tatt med kostnader til grøft for EL, vatn og kloakk og at diverse andre leidningar. Hallen skal vere ferdig til 1. mai, men vatn og avløp kjem ikkje til å vere på plass til det. Så der må kommunen til med dispensasjon eller mellombelse løysingar.