Tørr kyrkjeluft skadar orgelet

Det nye klaveret i Ulstein kyrkje (biletet) er utstyrt med eit eige klimaanelgg slik at treverket held konstant 40 prosent fukt. Kantor Ståle Helvig fortel at det ikkje tilfellet med kyrkjeorgelet som er sårbart for tørr luft grunna langvarig og hyppig oppvarming i kyrkja.  

Nyhende

Lufta i Ulstein kyrkje er så tørr at treverket sprekk opp fleire stader. Det er hyppig og langvaring oppvarming av kyrkja som fører til den tørre lufta.