Stor eigedomsaktivitet i Ulstein

Nyhende

Det har vore venta at aktiviteten i eigedomsmarknaden ville kome til å gå noko ned i april som følgje av koronapandemien. I mars var nemleg aktiviteten temmeleg høg og totalt skifta 106 eigedomar eigar i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande.