Traktorvekking og korpsmusikk i Eiksund

Nyhende

I Eiksund vart innbyggjarane tradisjonen tru vekte av ein traktor som køyrde gjennom bygda, med ein høglytt gjeng bakpå lasteplanen som slo på oljefat.