– Vi gjer dette for å vise fram dei ulike moglegheitene

Hallvard Falk er initiativtakar til facebook-gruppa "Telting" som ønskjer å få fleire ut på telttur.  

Nyhende