Godkjende avtalen om livssynsnøytralt seremonirom

Nyhende

Ulstein formannskap godkjende samrøystes avtalen mellom Ulstein kommune og Stiftelsen Vikholmen om livssynsnøytralt seremonirom.