Godkjende avtale med legane samrøystes

Helsesjukepleiar Hanna Elisabeth Langnes Moldskred gjer seg klar til å teste pasientar for korona-smitte, i garasjen ved Ulstein legesenter.  Foto: Linda EIkrem

Nyhende

Ulstein formannskap vedtok samrøystes tilrådinga frå kommunedirektøren om avtale med legane på Ulstein legesenter.