LO fryktar masseoppseiingar

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen trur det blir masseoppseiingar om kort tid viss ikkje regjeringa utvidar permisjonsperioden til 52 veker.   Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix/NPK.

Nyhende

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen trur det blir masseoppseiingar om kort tid viss ikkje regjeringa utvidar permisjonsperioden til 52 veker.

Regjeringa foreslo i samband med revidert nasjonalbudsjett å forlengje permisjons- og dagpengeperioden ut oktober, men LO meiner perioden må vere på eitt år.

– Masseoppseiingar kan komme dei neste vekene dersom ikkje permisjonsregelen aukar til 52 veker, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen til TV 2.

– Vi har framleis over 350.000 nordmenn som ikkje har ein jobb å gå til. Det kan fort bli mykje verre, heldt han fram.

Han viser mellom anna til luftfarten, som omfattar både flygande personell, bakketilsette, vektartenester og andre grupper tilsette.

Samtidig er Gabrielsen positiv til at regjeringa i den tredje krisepakken ønskjer å innføre lønnstilskot.

– Dette vil bidra til at permitterte kjem raskare tilbake med full lønn, seier Gabrielsen.

Har utvida til 31. oktober

Finansminister Jan Tore Sanner (H) ser ikkje bort frå å utvide permisjonsordningane.

Vi har allereie utvida perioden som knyter seg til permisjon til 31. oktober. Vi har varsla at vi er opne for å diskutere ytterlegare utsetjingar dersom det er nødvendig, seier Sanner.