– Det vesentlege er å signalisere at dette er for ambisiøst

Orda kom frå ordførar Knut Erik Engh (Frp) under ordskiftet om investeringsplan for dei neste ti åra.
Nyhende

Kommunestyret likte godt investeringsplanen som kommunedirektøren hadde laga, men fleire presiserte at Ulstein kommune ikkje kom til å ha råd til å gjere alle desse tiltaka i perioden 2021 til 2031.