Ulstein Næringsforum sin nye prosjektleiar er godt i gang:

– Det er mykje potensial i Ulstein kommune

Anna Klara Måseide har store ambisjonar for kva ein kan få til i Ulstein. Mellom anna ønskjer ho at Ulsteinvik skal vere «plassen å vere» for internasjonale fagnettverk og konsortium innanfor det maritime. Kanskje kan ein også arrangere «Ulsteinveka»?

Prosjektleiar med ambisjonar: Anna Klara Måseide tok til i stillinga som prosjektleiar i Ulstein Næringsforum i mars i år – og har store ambisjonar for kva ein kan få til – for å knyte Europa og verda elles tettare til Ulstein kommune. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll. 

Det blir kjekt å sjå kva vi kan få til

Anna Klara Måseide, prosjektleiar i Ulstein Næringsforum
Nyhende

9. mars i år tok tromsøværingen Anna Klara Måseide, med far frå Hareid og mykje slekt i nærleiken, til i stillinga som prosjektleiar i Ulstein Næringsforum.