Diskuterte ny brannstasjon bak lukka dører

Nyhende

Sist torsdagskveld diskuterte Ulstein kommunestyre om dei skulle utvide den økonomiske ramma for ny brannstasjon. Men denne delen av møtet var unnateke offentleg innsyn, noko som vart grunngjeve med at det kunne øydeleggje for forhandlingsposisjonen til Ulstein kommune.