Pers VVS vil vere med på å utvikle Eiksundbygda for framtida:

– No er vi endeleg tilbake der det heile starta

Røyrleggarverksemda har gjort eit noko uvanleg val, ved å kjøpe Eiksund skule og flytte dit verksemda frå Saunesmarka. Men – det blir gjort av dei rette grunnane, fortel eigarane.

Godt nøgde: Lokalavisa møtte fire av i alt seks eigarar i røyrleggarverksemda Pers VVS onsdag denne veka, ved deira nye lokale – den nedlagde skulen i Eiksund. Frå venstre ser ein røyrleggjar Hjalti Grástein, snikkar Leif-Inge Jøsok, røyrleggjar Erlend Haddal og dagleg leiar og røyrleggjar Hans Christian Ødegård.   Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Dette meiner vi er ein flott måte å utnytte potensialet til det gamle skulebygget på. Ein får fleire arbeidsplassar til bygda, samstundes som ein får utvikle området rundt skulen

Annfrid Worren og Ingerid Sæter, barnegruppa i Eiksund Bygdelag
Nyhende

– Vi vil byggje vidare på det faderen, Per Ødegård, har bygd opp. Det er difor vi no tek bedrifta tilbake til bygda der det heile starta for 21 år sidan. I tillegg ligg vi sentralt til i regionen vi opererer i – med nærleik til alle kommunane på Ytre Søre – og Ørsta og Volda, seier Hans Christian Ødegård.