Ei ekstra oppmoding til kvinner

Valnemnd: Hanne Notøy hadde ei spesiell oppmoding til unge kvinner. 

Nyhende

Ulstein kommunestyre valde sist møte meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Dei valde og skjønnsmedlemer, forliksrådsmedlemer og medlemer til Sunnmøre Friluftsråd.