Vil ikkje gje ny frist

Arbeidstilsynet vurderer å gje Ulstein kommune tvangsmulkt.
Nyhende

Arbeidstilsynet minner om at tre år har gått sidan Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på Ulstein brannstasjon. Kommunen har framleis ikkje konkludert med kvar ny brannstasjon skal stå. – Arbeidsforholdene på brannstasjonen er ikke forsvarlige og kan føre til at ansatte utvikler alvorlige helseplager på sikt. Dette er blitt gjort kjent for bevilgendemyndigheter i vedtak om pålegg av 22.09.2016, i rapporter fra bedriftshelsetjenesten, fra ansatte i brann- og feiervesenet, samt i AMU-møter siden 2014, skriv dei i brev til kommunen.