Gjorde ikkje noko gale

Teknisk utval har no vedteke at Inge Eidem ikkje gjorde noko gale i naustsaka.

Naust: Teknisk etat likte ikkje at Inge Eidem hadde vindauge i naustet. No har han retta seg etter pålegg og utvalet vedteke at han ikkje har gjort noko forsettleg eller aktlaust. Arkivfoto 

Nyhende

Etter Ulstein kommune fekk nyss i eit det var rive eit gamalt naust, og oppført eit nytt utan å søkje om løyve kom dette opp som sak i teknisk utval i Ulstein kommune i februar 2019. Eidem fekk pålegg om å fjerne vindauge, og om han ikkje gjorde det innan ein frist kunne han risikere overtredingsgebyr.