Kommunestyret løyvde meir pengar til brannstasjon

Ulstein brannstasjon: Stasjonen er frå midten av 1960-talet.   Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Hausten 2019 vedtok Ulstein kommunestyre å bruke 25 millionar kroner på ny brannstasjon. Men etter ei anbodsrunde såg dei at den summen ikkje var nok.