Rekordlange ventelister på høgskulen

450 på venteliste berre på sosialfag.

Høgskulen i Volda.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nyhende