Forlenga kontraktar for Havila Shipping sine PSV-fartøy

Havila Herøy.  Foto: Havila Shipping

Nyhende

Havila Shipping skriv i ei pressemelding at Total DK har forlenga kontraktane for PSV-fartøya Havila Fanø og Havila Herøy. Forlenginga er frå den eksisterande kontrakten gjekk ut fram til 1. juni 2021. Total DK har tre månadlege opsjonar for kvart av fartøya.

Havila Fanø.  Foto: Havila Shipping