Lågare aktivitet i bustadmarknaden

Nyhende

Både i juni og juli var det bra med eigedomar som skifta eigar på ytre Søre, mest i juni, men også med bra aktivitet i juli. August vart derimot ein klart rolegare månad.