Trådkråa på Hareid er til sals:

– Det er ein veldriven butikk

Sigrid Jønsson har eigd og drive Trådkråa på Hareid sidan ho tok over verksemda i 2016. Men no ønskjer ho å selje den veletablerte butikken for å prioritere annleis framover.

Sel Trådkråa: Sigrid Jønsson (bildet) har drive Trådkråa sidan ho tok over butikken i 2016 – men no ønsker ho å selje verksemda. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll. 

Eg har sett over lengre tid at eg er nøydd til å gjere litt omprioriteringar i livet mitt

Sigrid Jønsson, eigar og drivar av Trådkråa
Nyhende

– Kort fortalt så er det krevjande å drive butikk, og akkurat no krev det meir enn eg har å gi. Eg har sett over lengre tid at eg er nøydd til å gjere litt omprioriteringar i livet mitt, seier Sigrid Jønsson til Vikebladet Vestposten og legg til: