Framlegg om ferjekutt og prisauke vekkjer sterke reaksjonar

  Foto: Jorulf Myrene

Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune har foreslått å kutte 20 millionar i ferjetilbodet. Samstundes seier leiaren i samferdsleutvalet at prisane kan auke igjen. Det vekkjer reaksjonar.