Ferjestrid i kommunestyret

Nyhende

Ulstein Senterparti hadde levert eit framlegg til uttale frå Ulstein kommunestyre om ferjetilbodet i fylket. Det hadde også Ulstein Framstegsparti gjort. Båe parti vil ha eit godt ferjetilbod, men dei var usamde om kvar problemet låg.