Rår formannskapet til å uttale seg om kutt i flytilbodet

Nyhende

Rådmannen rår Hareid formannskap til å vedta ein uttale om endringane Widerøe har varsla i rutetilbodet. Dårlegare flytilbod kan gå utover både næringslivet og innbyggjarane i regionen, og han meiner det er viktig å sende klåre signal til samferdselsavdelinga.