Utsette saka om innovasjonssenteret

Oskar Grimstad (Frp) sa at han hadde fått klare signal frå fleire i Vekst i Hareid om at dei ikkje ønskte at innovasjonssenteret skal bli bygt i regi av Hareid kommune. 

Nyhende

Hareid formannskap valde å utsetje saka om Hareid innovasjonssenter.