Overleverte firmannsbustad i Ringen

Tysdag overleverte Constructer AS denne nye firemannsbustaden i Ringen til Ulstein Eigedomsselskap KF: Foto: Andreas Fjørtoft/Constructer 

Nyhende

Tysdag kunne Ulstein Eigedomsselskap KF ta over ein splitter ny firemannsbustad i Ringen. Det er Constructer AS som har stått hatt hovudentreprisen på prosjektet og Nils-Erik Skeide, Andreas Fjørtoft og Marius Odne var på plass for å gå gjennom bygget saman med representantane frå UEKF.