Utbetrar flaumskader på Hasundhornvegen

Turvegen opp til Hasundhonet vart skadd av flaumvatn nyleg. No er det sett i gang arbeid med å utbetre vegen.  Foto: Ulstein kommune

Nyhende

I dag, måndag, starta utbetringsarbeidet på den nedste delen av turvegen som går opp til Hasundhornet. Det nedste området av vegen vart skadd av flaum under dei store nedbørsmengdene vi opplevde tidlegare denne månaden .


Hasundhornet:

– Reparerer vegen når vêret tillèt det

Regnvêret den siste tida har påført den nedre delen av turvegen opp til Hasundhornet store skadar. Kommunen er alt på saka – og seier at skadane vil bli utbetra snarast råd.


- I det fine veret vi har no er det sjølvsagt mange som vil gå tur, men pass på at maskinførarane er merksame på deg før du passerer maskinene, oppmodar avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune, Odd Kåre Wiik..