Kommunalsjefen foreslår færre institusjonsplassar

Kommunalsjef for velferd, Nils Arne Skagøy, foreslår ei omorganisering av velferdstenestene i Hareid. (arkivfoto)  Foto: Leiv Arne Grimstad

Nyhende

Hareid kommune har 49 institusjonsplassar. I siste tertialrapporten står det at kommunalsjefen foreslår ein reduksjon på 16 til 24 institusjonsplassar, der 8 plassar er reelt kutt. Dei andre institusjonsplassane foreslår han å endre til bufellesskap med personalbase i regi av heimetenesta.