På søndagsutflukt

På søndagsutflukt.  Foto: Odd Meinseth

Nyhende

På 1950-talet var det vanleg å la kvardagskleda kvile på søndagane. Søndagskleda vart henta fram, også når det var snakk om å gå på tur, i alle fall i lågare lende.