To vedtak som kan stride mot kvarandre

Nyhende

På budsjettmøtet i desember 2019 vedtok Hareid kommunestyre to vedtak, som no kan stå i motstrid til kvarande.