Vann for andre år på rad

Fylkesvinnarar: Framme frå venstre ser ein Pulina, André (lærar) og Maja. I midten frå venstre ser ein Zuzanna, Ellen, Max, Karl Louis og Klara. Bak frå venstre ser ein Simen, Noomi, Jakub, Jeniven og Thea. Lineah var ikkje til stades då bildet blei tatt. Biletet er arkivfoto frå ifjor, då dei også vann.  Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Nyhende

Sjetteklassingane ved Hjørungavåg skule vart også i år fylkesvinnarar i Beintøft-konkurransen.