Meiner vindkraftprosjekt gamblar med fiskeressursar

Det er ikkje gjennomført undersøkjingar av kva konsekvensar eit vindkraftanlegg vil få for gyteområda utanfor Mørekysten, i følgje Motvind Nordvest.  Foto: Tony Meyer

Nyhende

Motvind Nordvest har gått gjennom dei juridiske sidene ved vindkraftprosjektet Havsul I og krev i eit brev til Olje- og energidepartementet at Havsul I ikkje må få forlenga fristen utover 2021 for å setje i gang drifta.