– Ikkje rør Hadartun

La Hadartun vere i fred: Jan Bigset (f.v.), Roger Korsnes og Einar Holm meiner at Hadartun bør skjermast mot eventuelle nedskjeringar. 

Nyhende

– Hadartun må ikkje rørast! No håper vi at lokalpolitikarane våre har vilje og mot til å verne om dei svakaste og framleis gi dei eldre eit godt tilbod.