Hareid har auka lånegjelda med 112 millionar

Lånegjelda i Hareid har auka med 110 millionar kroner i løpet av dei første åtte månadane av 2020.   Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Byggeboomen i Hareid sentrum har i løpet av dei første åtte månadene av 2020 ført til ein auke i den kommunale lånegjelda på 110 millionar kroner.