Legg opp til massevaksinering i Hareidhallen

Massevaksinering: Frå onsdag 21. oktober og til og med 26. oktober blir det høve til å bestille seg time til massevaksineringa i Hareidhallen. Helsesjukepleiar Ann Elin Skeide fortel at dei har kapasitet til 200 kvar dag, slik dei organiserer det. Det vil seie 400 desse dagane. Etter 1. desember blir det høve for dei som ikkje er i risikogruppene å vaksinere seg. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Hareid kommune legg opp til massevaksinering i Hareidhallen over to dagar i slutten av oktober. Dei har bestilt inn 400 vaksinar til alle som bestiller seg time.