Knut Erik Engh i talen sin på FrP sitt landsmøte

Provosert av manglande forståing for krisa i dei maritime næringane

Ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh (FrP), fokuserte på krisa dei maritime næringane står overfor, då han talte til Framstegspartiet sitt landsmøte laurdag. 

Nyhende

- Trass i at regjeringa snakkar varmt om havnæringane si framtid, er det mildt sagt provoserande å vere vitne til den manglande forståinga for kor alvorleg situasjonen for norsk maritim næring er.