Kommunetoppar lovar å hoppe på sjøen

Varaordførar Stian Lehmann Scheide (bilet) og ordførar Knut Erik Engh har lova å hoppe på sjøen dersom dei når måla sine om å samle inn 5000 kroner kvar, melder Ulstein kommune på Facebook.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Både ordførar Knut Erik Engh og varaordførar Stian Lehmann Scheide lovar å hoppe i havet dersom dei når målet om å samle inn 5000 kroner kvar, ved hjelp av dei digitale innsamlingsbøssene sine.

Det melder Ulstein kommune på Facebook-sida si.

"Bli med og sørg for at dei får seg ein iskald dukkert!" lyder oppmodinga.