Fellesrådet seier nei til auka e-skatt

Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har kome med sin uttale til budsjettframlegget for Ulstein kommune.

Fellesrådet meiner at Ulstein kommune må ta høgde for at kommunen vil få fleire eldre i åra framover.  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Fellesrådet fremja eit fellesframlegg, som vart samrøystes vedteke: